Voor het claimen van autoschade is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met Sportwagenpolis. Graag ontvangen wij alle gegevens en tevens verzoeken wij u het schade aanrijdingsformulier zo volledig mogelijk ingevuld op te sturen.

Schadeformulier downloaden (PDF)

 

Tips

Mocht het een aanrijding betreffen met een ander voertuig vul dan ter plaatse, indien mogelijk, het schadeformulier in. Maak foto’s van de situatie en de schade aan uw auto. Noteer telefoonnummers van eventuele getuigen. Stuur alle bewijsstukken mee met het schadeformulier. Deze zijn immers van groot belang bij het vaststellen van de aansprakelijkheid. De verzekeraars bepalen vervolgens onderling wie voor welk deel van de schade aansprakelijk is.

Schadeherstellers

Wij adviseren u alvorens u het voertuig naar een schadehersteller brengt contact met Sportwagenpolis op te nemen. Zij zullen samen met u bekijken wat de juiste oplossing is. Hiermee voorkomt u achteraf teleurstellingen door bijvoorbeeld een verhoogd eigen risico en/of het niet recht hebben op vervangend vervoer.

Schadevergoeding

Afhankelijk van het  soort autoverzekering keert de verzekeraar een schadevergoeding aan je uit. De WA en de WA Beperkt Casco verzekering keren niet uit bij schade aan uw eigen auto. Alleen als uw auto Volledig Casco (ofwel Allrisk) verzekerd is, kunt u op een schadevergoeding rekenen.


Diefstal

Indien uw voertuig gestolen is, verzoeken wij hiervan meteen melding te maken bij Sportwagenpolis en/of bij de verzekeraar. Verder dient u de diefstal van uw motorrijtuig direct te melden bij het VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit) Tel: +31 (0)71 – 364 1777. Tevens dient u meteen melding te doen bij de politie. Hoe sneller u de diefstal meldt, hoe sneller de desbetreffende instanties hun werk kunnen doen om het gestolen voertuig terug te vinden. Melding bij Sportwagenpolis kan middels een email naar info@sportwagenpolis.nl. Vermeldt uw naam, type auto en kenteken en de plaats/adres waar uw auto gestolen is.