Skip to main content

Schade of diefstal?

Heeft uw auto schade opgelopen of is er sprake van diefstal? Sportwagenpolis helpt u direct en zorgt voor een snelle afwikkeling.

Daarvoor hebben wij echter ook uw hulp nodig. Hoe sneller u de gegevens aanlevert, hoe meer gegevens u invult, des te sneller kan de schade of diefstal in behandeling worden genomen.

Daarom verzoeken wij u vriendelijk het onderstaand protocol te volgen.

Protocol schade: wat te doen bij schade?

  • Voor alle schades dient een volledig ingevuld schadeformulier te worden aangeleverd bij Sportwagenpolis. Zowel de voorzijde als de achterzijde dient in z’n geheel te worden ingevuld.
  • Maak altijd foto’s van de schade en de situatie. Dit voorkomt vaak misverstanden bij de aansprakelijkheidsvraag.
  • Noteer gegevens van eventuele getuigen.

Het volledig ingevuld schadeformulier dient u te mailen naar: schade@sportwagenpolis.nl. U kunt uw schade aanrijdingsformulier aan de rechterzijde downloaden. Indien gewenst kunt u deze digitaal invullen.

Let op: is het schadebedrag aan uw voertuig hoger dan € 1500,00, dan zal altijd een expert worden ingeschakeld om de schade te beoordelen. De schade mag pas gerepareerd worden na akkoord van de expert.

Schadeformulier downloaden

Protocol diefstal: wat te doen bij diefstal?

Indien uw voertuig gestolen is, verzoeken wij u hiervan meteen melding te maken bij Sportwagenpolis en/of uw verzekeraar. Verder dient u de diefstal direct te melden bij VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit), telefoon +31 (0)71-3641777. Tevens dient u altijd melden te doen van diefstal bij de politie. Hoe sneller hoe beter. Dan kunnen de desbetreffende instanties hun werk doen om het gestolen voertuig terug te vinden.

Tevens een verzoek om een melding te doen aan Sportwagenpolis middels het formulier op deze pagina.

Conform artikel 13 van de AVG informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens. Sportwagenpolis verwerkt uw persoonsgegevens met het doel een overeenkomst met u aan te gaan. In ons privacy statement leest u meer over hoe Sportwagenpolis omgaat met persoonsgegevens en wat uw rechten zijn.

Diefstal melden

  • DD dash MM dash JJJJ