Skip to main content

UBO Verklaring

  • Bedrijfsgegevens:

  • Verklaring:

  • Informatie:

  • Wij laten het de verzekeraar zo spoedig mogelijk weten indien::
     het aantal van de Uiteindelijke Belanghebbenden met een belang van 50% of meer verandert onder vermelding van boven gevraagde gegevens van deze belanghebbende(n).
     gegevens wijzigen van een Uiteindelijke Belanghebbende met een belang van 50% of meer.
  • Ondertekening:

  • De persoon / personen die deze verklaring ondertekent / ondertekenen, is / zijn bevoegd de identiteit van de eventueel hierboven opgegeven uiteindelijk belanghebbende(n) te bevestigen en deze verklaring namens het bedrijf te ondertekenen.