Skip to main content

Aansprakelijkheid

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Sportwagenpolis niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Sportwagenpolis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

Sportwagenpolis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website van Sportwagenpolis

Sportwagenpolis maakt gebruik van webmodules van diverse verzekeraars. Sportwagenpolis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik van deze webmodules.

De informatie op deze webpagina’s kan technische of typografische fouten bevatten. Alle informatie op deze website kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. Sportwagenpolis is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website Sportwagenpolis.nl verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar Sportwagenpolis.nl verwijst.

De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijk gecontroleerd op haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.