Skip to main content

Dienstenwijzer

Op grond van de Wet Financiële Dienstverlening is Sportwagenpolis verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst, onderstaande informatie te verstrekken.

Onze dienstverlening

Wij adviseren en bemiddelen in schadeverzekeringen. Wij zijn strikt onafhankelijk en kunnen voor u terecht bij vrijwel alle (gespecialiseerde) verzekeringsmaatschappijen. Onzen dienstverlening omvat o.a. een uitgebreide inventarisatie, een onafhankelijk advies afgestemd op uw wensen en mogelijkheden, aanvraagprocedures van de door u gewenste producten en het onderhouden van contacten met verzekeraars, taxateurs, autodealers en bedrijven gespecialiseerd in auto-beveiligingssystemen. Uw gegevens zullen wij zorgvuldig in een dossier vastleggen.

Wat verwachten wij van u

Wij verwachten van u de juiste informatie te krijgen. Dit is in uw eigen belang. Wij waarderen een open en transparante samenwerking. Tevens vragen wij u, ook na de adviesfase, ons op de hoogte te stellen van voor ons relevante wijzigingen van materiele of persoonlijke aard. Tenslotte verwachten wij van u dat u de ontvangen stukken controleert.

Hoe zit het met onze kosten/verdiensten?

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed.

Sportwagenpolis heeft ervoor gekozen de kosten onderdeel te laten zijn van de prijs van ons product. Bij schadeverzekeringen is dat de premie. De premie betaalt u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Vervolgens draagt deze een deel hiervan aan ons af.
Als u de premie heeft betaald, dan heeft u ook betaald voor onze dienstverlening. Tenzij u vooraf andere afspraken met ons heeft gemaakt.
Vraagt u ons diensten waarbij deze wijze van honorering niet mogelijk is, dan zullen wij altijd vooraf met u een andere afspraak maken over onze honorering. U weet dus altijd vooraf op welke wijze wij worden gehonoreerd.

Ons beloningsbeleid

Onze medewerkers worden beloond op basis van een vast, marktconform salaris. Wij sturen onze medewerkers aan op integer, zorgvuldig en klantgericht handelen waarbij de focus ligt op de belangen van de klant en onze onderneming op lange termijn. De eigenaren van de onderneming ontvangen beloning in de vorm van winst. Ook hier ligt de focus op de belangen van de klant en onze onderneming op lange termijn.

Beëindiging van de relatie

Ons streven is om met u een langdurige relatie aan te gaan. Mocht u onverhoopt beslissen te wisselen van intermediair dan verwijzen wij u naar de voorwaarden van de maatschappijen. Wij zullen uw belangen dan ook niet meer behartigen.

Lidmaatschappen en registraties

Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

  • AFM
  • KIFID

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM heeft ons kantoor een vergunning gegeven op het volgende gebied: Schadeverzekeringen.

De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12043303. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

(KiFiD) Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u een klacht hebben over onze dienstverlening, en komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot KiFiD, een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer bij KiFiD is 300.016022.

Sportwagenpolis is in het bezit van een beroepsaansprakelijkheids-verzekering. Deze verzekering biedt binnen de grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die verband houden met eventuele beroepsfouten. Voor u geeft dit extra zekerheid.